26/06/2013

የኢትዮጵያ ከይዘን ኢንስቲትዩት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 256/2004 በተሰጠው ስልጣን መሰረት የከይዘን የአማካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ ምዘና (CARS) ከኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል መሀዲሶች ማኅበር ጋር በመተባበር በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡

በመሆኑም የከይዘን ስራ አመራር ፍለስፍናን በማሰልጠን፣ በማማከር እና በመተግበር ላይ ያላችሁ እና በመሰረታዊ ከይዘን (Basic kaizen) እንዲሁም በመካከለኛ ደረጃ ከይዘን (Intermediate kaizen) የአማካሪነት የብቃት ማረጋገጫ ምዘና ለመውሰድ ፍላጎት ያላችሁ ባለሙያዎች ከ29/06/2013ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት ከዚህ በታች በተጠቀሰው አድራሻ በኦንላይን ብቻ አስፈላጊውን መረጃበማስገባት ማመልከት የምትችሉ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

ለኢትዮጵያ ከይዘን ኢንስቲትዩት አማካሪዎች የመመዝገቢያ ሊንክ http://192.168.0.139/carsap ሲሆን ለተለያዩ መንግስታዊና የግል ተቋማት ባለሙያዎች የመመዝገቢያ ሊንክ http://196.188.64.39/carsap ነዉ፡፡

ማስታወሻ

  • ተመዛኙ ከምዘና ቀን በፊት የመመዝገቢያ ክፍያ (registration fee) ለመሰረታዊ ከይዘን  ብር 300 (ሦስት መቶ)  እና ለመካከለኛ ደረጃ ከይዘን ብር 400 (አራት መቶ) በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪያል መሃዲሶች ማኅበር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000198179764 በማስገባት የተከፈለበትን ደረሰኝ ይዞ መገኘት ይኖርበታል፡፡
  • የፅሁፍ ምዘና የሚሰጥበት ቀን ለመሰረታዊ  ከይዘን ሚያዚያ 11/2013 . ጧት 300 ሰዓት  ሲሆን  ለመካከለኛ ደረጃ ከይዘን ሚያዚያ 13/2013 . ጧት 300 ሰዓት ነው፡፡
  • የቃል ምዘና የሚሰጥበት ለመሰረታዊ ደረጃ ከይዘን ግንቦት 02/2013 . ጧት 300 ሰዓት እና ለመካከለኛ ደረጃ ከይዘን ግንቦት 03/2013 . ጧት 300 ሰዓት ነው፡፡
  • የፅሁፍ ምዘና ቦታ ኢትዮጵያ ከይዘን ኢንስቲትዩት አጠገብ በሚገኘው በምርታማነት ማዕከል ነው፡፡
  • የቃል መጠይቅ ምዘና የሚሰጥበት ቦታ በኢትዮጵያ ከይዘን ኢንስቲትዩት የአመራር መሰብሰቢያ አዳራሽ ነው

ኢትዮጵያ ከይዘን ኢንስትቲዩት

 

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0978462378/0913786725 መደወል ይችላሉ ፡፡